Apple Podcasts

در اپل‌پادکستس مشترک چنل‌بی شوید

بهترین و سریع‌ترین راه شنیدن پادکست

Castbox

در کست‌باکس مشترک چنل‌بی شوید

بهترین و سریع‌ترین راه شنیدن پادکست

موزیک‌های اپیزود ۱۷

این لیست موزیک‌هایی است که در اپیزود ۱۷ پادکست کانال بی می‌شنویم

۹:۳۷ قطعه‌ی Underground Cinema ساخته‌ی Om Unit از آلبوم Torchlight Vol.3 – ۲۰۱۶

۱۲:۵۴ قطعه‌ی Organic Structure Part 2 ساخته‌ی ABIOGENESIS از آلبوم Biosynthesis – ۲۰۱۷

۱۸:۳۱ قطعه‌ی Underground Cinema ساخته‌ی Om Unit از آلبوم Torchlight Vol.3 – ۲۰۱۶

۱۹:۴۵ قطعه‌ی Underground Cinema ساخته‌ی Om Unit از آلبوم Torchlight Vol.3 – ۲۰۱۶

۳۱:۴۶ قطعه‌ی Underground Cinema ساخته‌ی Om Unit از آلبوم Torchlight Vol.3 – ۲۰۱۶

۳۶:۳۴ قطعه‌ی Organic Structure Part 2 ساخته‌ی ABIOGENESIS از آلبوم Biosynthesis – ۲۰۱۷

۴۴:۰۴ قطعه‌ی Organic Structure Part 2 ساخته‌ی ABIOGENESIS از آلبوم Biosynthesis – ۲۰۱۷

۴۹:۲۳  قطعه‌ی Organic Structure Part 2 ساخته‌ی ABIOGENESIS از آلبوم Biosynthesis – ۲۰۱۷

۵۳:۱۶ قطعه‌ی Organic Structure Part 2 ساخته‌ی ABIOGENESIS از آلبوم Biosynthesis – ۲۰۱۷

۵۸:۴۴ قطعه‌ی Underground Cinema ساخته‌ی Om Unit از آلبوم Torchlight Vol.3 – ۲۰۱۶

۱:۰۴:۰۸ قطعه‌ی Organic Structure Part 2 ساخته‌ی ABIOGENESIS از آلبوم Biosynthesis – ۲۰۱۷

دیدگاهتان را بنویسید