مستند Deep Web، وب عمیق

نگاهی به تاریک‌ترین سایه‌های فضای مجازی، دستگیری و دادگاه خالق وب‌سایت سیلک رود، که از بزرگترین بازار سیاه‌های مجازی بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

دیدگاهتان را بنویسید