به بهانه ششمین سال مرگ ارون سوارتز: آیا ماموریت ارون شکست خورده است؟

با گذشت 6 سال ارون یکی از افسانه‌های اینترنت است (در افکار عمومی به‌خاطر فیلمی که از زندگی او ساخته شده به پسر اینترنت معروف شد) در حالی که سانسور عمومی در اینترنت همچنان در حال اجراست.