skip to Main Content
Episode 79

هفتاد و نه – سریال منچستر۱۹۷۵ قسمت چهارم (آخر)؛ دو قربانی

  • ۱۱ مهر ۱۴۰۰

هفتاد و نه - سریال منچستر1975 قسمت چهارم (آخر)؛ دو قربانی ماجرای لسلی مالسید یازده ساله که سال ۱۹۷۵برای خرید نان از منزل خارج شد و تا کنون به منزل مراجعت نکرده است. متن و روایت: علی بندری  تدوین: امید…

بیشتر بخوانید