تگ

زندان فدرال منهتن

مطالب تکمیلی

محدودیت‌های زندان ال‌چاپو باز هم کم می‌شوند؟

روآن مَن، قاضی دادرسی،  با درخواست ال‌چاپو موفقت کرده تا شاید او بتواند بدون هیچ مانع فیزیکی‌ای با وکیلش جفری لیتچمن حرف بزند. ال‌چاپو و لیتچمن همیشه یا از طریق پیام ویديویی با هم در ارتباط بودند یا ملاقات‌هایشان از پشت یک پنجره‌ی خط‌خطی انجام می‌شده است. اما دولت و زندان فدرال در منتهن (زندانی که ال‌چاپو در حال حاضر آن‌جا نگهداری می‌شود) با درخواست…
۲ آبان ۱۳۹۶