تگ

منهتن

مطالب تکمیلی

شکایت ال چاپو از شرایط بازداشتگاه منهتن

شرایط بازداشتگاه 10 South (مرکز اصلاح و تربیت متروپولیتن) طاقت‌فرساست. شش سلول این بازداشتگاه دائما روشن و تحت نظارتند، و زندانی‌ها حق استفاده از فضای آزاد ندارند. فقط حق دارند روزی یک ساعت در یک اتاق کوچک از تردمیل و دوچرخه‌ی ثابت استفاده کنند، تلویزیون ببینند و کنار پنجره هوا بخورند. 10 South امنیتی‌ترین بازداشتگاه فدرال منهتن است. به‌قول یکی از زندانیای سابقه‌دار، آن‌جا «دخمه‌ی…
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶