تگ

ونیتی فیر

اپیزودها

اپیزود ۲۹ – برادران مِنِندِز

منندزها همیشه پشت هم بودند، روزانه چند بار تلفنی با هم صحبت می‌کردند و بر خلاف بیشتر خانواده‌های ساکن بورلی هیلز تقریباً هر شب با هم شام می‌خوردند.تا اینکه پسرها پدر و مادرشان را کشتند.
۱۶ مهر ۱۳۹۶