تگ

کارل اووه کناوسگارد

مطالب تکمیلی

آندرس بریویک عامل قتل‌عام نروژ: دولت می‌خواهد من را بکشد.

در قسمت اول کانال بی نویسنده معروف و بین المللی نروژی، کارل اووه کناوسگارد، نگاه خودش رو به مساله‌ی آندرس بریویک نروژی شرح داد و از جمله توضیح داد که هرجند با هربار نوشتن اسمش و حرف زدن درباره‎اش ما یک بار دیگه این آدم رو به خواسته‎اش می‌رسونیم، اما چاره‌ای نیست و ناگزیریم از اینکه درباره‎اش بگیم تا بتونیم بفهمیمش و بدونیم که چطور…
۳۱ فروردین ۱۳۹۵