تگ

کانرد روی

مطالب تکمیلی

کتابی علیه مجازات میشل کارتر در ماجرای پیامک و خودکشی

مارک تونیک، استاد دانشگاه در علوم سیاسی و حقوق، در کتاب جدید خود و با استناد به پیام‌های رد و بدل شده میان میشل کارتر و کانرد روی، حکم مجازات 15-ماهه میشل را بررسی و با آن مخالفت کرده است.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸