skip to Main Content

چگونه پادکست بسازیم

چطور پادکست بسازیم؟ پادکست خوب چیه؟ چطور پادکست ضبط کنیم؟ چطور از پادکست درآمد داشته باشیم؟… کمتر کسی‌ پادکست گوش کرده و دست کم به یکی از این سؤال‌ها فکر نکرده. با رشد پادکست فارسی، شاید جواب‌دادن به این‌ها بیشتر از همیشه ضروری به نظر می‌رسه.
این دست مطالب‌ رو در بخش چگونه پادکست بسازیم چنل‌بی ببینید.