کمک به چنل‌بی

پادکست چنل‌بی برای تبلیغات به کمک شنوندگان و طرفدارانش وابسته بوده و هست. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کمکی که می‌توانید به پادکست بکنید این است که به دیگران معرفی‌اش کنید.
در این صفحه می‌توانید پوسترهای تبلیغاتی ما را در فرمت‌های مختلف برای چاپ یا منتشر کردن در اینستاگرام دانلود کنید.
طرح و اجرای پوسترها: علی وحید یگانه

نسخه آماده برای استوری اینستاگرام
دانلود کنید

نسخه آماده برای پست اینستاگرام
دانلود کنید

نسخه آماده برای چاپ
دانلود کنید