Skip to main content
تگ

اختلال روانی

اختلال روانی دبرا گرین پادکست چنل‌بی
مجله چنل‌بیمطالب تکمیلی

دبرا گرین دچار چه اختلال‌های روانی بود؟

خیلی‌ها وقتی قصه‌ی زندگی دبرا گرین رو می‌شنون، براشون این سوال پیش میاد که این زن چه‌ش بود؟ چی کم داشت تو زندگی‌ش؟ باهوش بود، پزشک بود، زندگی مرفهی داشت، بچه و شوهر داشت. چرا با زندگی خودش و خانواده‌ش همچین کاری کرد؟ وقتی پادکست سریالی دبرا رو در چنل‌بی می‌شنویم تقریبا می‌فهمیم که چه چیزهایی باعث شدند دبرا به اینجا برسه. آدمهای اطرافش همچین…
۴ مرداد ۱۴۰۰