skip to Main Content
Tunnel Creek Access Road Avalanche Paths بهمن تونل کریک

ویدیوی سقوط بهمن تونل کریک در کمتر از یک دقیقه

  • ۸ خرداد ۱۳۹۵

این ویدئو بهمن تونل کریک رو در زمان واقعی نشون می‌ده. فیلم از ارتفاع ۵۳۰۰ پایی شروع می‌شه؛ حدود جایی که اسکی‌باز‌ها موقع شروع بهمن اونجا بودن. در ادامه همراه توده‌ی‌ ۵۰۰۰ تنی می‌آد پایین و در ۴۰۰۰ پایی، سرعت…

بیشتر بخوانید