Skip to main content
تگ

کمپین

بلاگمطالب تکمیلی

گزارش نهایی کمپین کانال بی

کمپین کانال بی بعد از شش هفته اجرا در زمان مقرر  و  با موفقیت کامل تمام شد. پولی که آخر کمپین جمع شد،‌ از خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی من هم بیشتر بود. در این گزارش توضیح می‌دم که این کمپین چطور اجرا شد و کمک‌ها از کجا اومدن.
۴ بهمن ۱۳۹۵