skip to Main Content
Exotic Animals Loose Higg

داستان یک عکس: کشتی نوح

  • ۲۴ آبان ۱۳۹۹

عکس مربوطه به غروب یه چهارشنبه‌ای از ماه اکتبر ۲۰۱۱. هوا رو به تاریکی می‌ره، جاده در دوردست معلومه و جسدهای زیادی یه زمین چمنی تو اهایو رو فرش کرده. یه عالمه حیوون عظیم زیبا قتل عام شده‌ن. ۱۸ ببر،…

بیشتر بخوانید