skip to Main Content
تیم بلک من پادکست سریالی لوسی پادکست چنل‌بی

یک شخصیت: تیم بلکمن

  • ۴ خرداد ۱۴۰۰

دخترم می‌توانست دختر هر کدام از شما باشد شخصیت اصلی پادکست سریالی لوسی در کل این سریال غایبه. ما از جایی به لوسی می‌رسیم که در شهر بزرگی به اسم توکیو غیبش زده. دوستش فیلیپه زنگ می‌زنه به خانواده‌ی لوسی…

بیشتر بخوانید