skip to Main Content
Dominick Dunne

یک نویسنده: دومینیک دان

  • ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

نویسنده‌ای که قتل دخترش را روایت کرد سرگذشت برادران منندز رو کسی برای مجله‌ی ونیتی فر نوشت که سرنوشت خودش کم با فراز و نشیب همراه نبود. دومینیک دان گزارش قتلی که خانواده‌ی منندز رو درگیر کرد و تو اپیزود…

بیشتر بخوانید