skip to Main Content
Episode68 01

شصت و هشت – دندان‌پزشک

  • ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

شصت و هشت - دندان‌پزشک آخر ماجراهای واقعی هیچ وقت به اندازه‌ی قصه روشن و مشخص بسته نمی‌شه. این هم شاید یکی از همون قصه‌ها باشه. ماجرای دندانپزشکی که به قتل متهم شد. ترجمه روایت: علی بندری | تدوین: امید…

بیشتر بخوانید