skip to Main Content
ریچارد لوی پری نویسنده ماجرای واقعی لوسی

کاشف اعماق ژاپن

  • ۱۴ آبان ۱۴۰۰

یک نویسنده: ریچارد لوید پری ریچارد لوید پری نویسنده‌ی کتاب مردمی که تاریکی را می‌خورند (People Who Eat Darkness) روزنامه‌نگار انگلیسیه که سالهاست در ژاپن زندگی می‌کنه. این کتاب درباره‌ی زندگی و گم شدن لوسی بلکمن در توکیو بود و…

بیشتر بخوانید