skip to Main Content
جنوبگان پادکست فارسی چنل بی

جنوبگان کجاست؟

  • ۲۵ شهریور ۱۴۰۱

جنوبگان، منزوی‌ترین جای جهان جنوبگان چی داره که این مکتشفان اینقدر برای رسیدن بهش اشتیاق داشتن. وقتی درباره‌ی این قاره می‌خونیم، می‌بینیم که پر از شگفتیه، انگار یه سیاره‌ی دیگه باشه. آیا جنوبگان همون قطب جنوبه؟ آیا جنوبگان همون قطب…

بیشتر بخوانید