ویدیوهای مربوط به اپیزود ۴۰، یونابامبر، بخش دوم

اپیزود ویژه یونابامبر در برنامه ۲۰-۲۰ شبکهabc و مستند Unabomber_ The True Story از زندگی تد کزینسکی و پرونده یونابامبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اپیزود ویژه یونابامبر در برنامه ۲۰-۲۰ شبکهabc – بخش اول

اپیزود ویژه یونابامبر در برنامه ۲۰-۲۰ شبکهabc – بخش دوم

اپیزود ویژه یونابامبر در برنامه ۲۰-۲۰ شبکهabc – بخش سوم

اپیزود ویژه یونابامبر در برنامه ۲۰-۲۰ شبکهabc – بخش چهارم


مستند Unabomber: The True Story

****

Director: Jon Purdy

Producer: Frank Fischer

Original network: USA Network

Original release: September 11, 1996

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید