تگ

مونشهاوزن

مطالب تکمیلی

یک قربانی دیگر سندروم مونشهاوزن، ۸ سال دریافت کمک مالی با بیماری ساختگی

پسربچه‌ای روی ویلچر با یک لوله تغذیه در بینی که از درد به خودش می‌پیچد، غیر ممکن است کریستوفر را در این حال ببینید و تحت تاثیر آن قرار نگیرید، و این دقیقا همان چیزی است که مادرش می‌خواهد.
۲۴ دی ۱۳۹۸