Skip to main content
تگ

کریستین بالا

مطالب تکمیلی

نویسندگانی که قتل‌هایشان را کتاب کردند

همواره ایجاد تمایز میان شخصیت واقعی یک نویسنده با شخصیت‌های داستان او چالش‌برانگیز بوده ولی همیشه نشانه‌هایی از زندگی واقعی هر نویسنده‌ای در داستان‌هایش دیده می‌شود و این سوال وجود دارد که آیا می‌توان این نوع از اطلاعات را جزو مدارک قانونی به حساب آورد؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۸
مطالب تکمیلی

یک اتهام دیگر برای کریستین بالا

براساس داستان زندگی کریستین بالا، نویسنده‌ای که به استناد کتابش قاتل شناخته شده و به 25 سال حبس محکوم شد، فیلمی ساخته شده است. او به عنوان نویسنده کتاب "آموک" 112 هزار زلوتی برای حق تالیف دریافت کرد. با این حال همچنان ادعا می‌کند پولی نداشته و از پرداخت 11000 زلوتی به خانواده مقتول امتناع می‌کند.
۱۱ اسفند ۱۳۹۷