skip to Main Content

نویسندگانی که قتل‌هایشان را کتاب کردند

  • ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
همواره ایجاد تمایز میان شخصیت واقعی یک نویسنده با شخصیت‌های داستان او چالش‌برانگیز بوده ولی همیشه نشانه‌هایی از زندگی واقعی هر نویسنده‌ای در داستان‌هایش دیده می‌شود و این سوال وجود دارد که آیا می‌توان این نوع از اطلاعات را جزو مدارک قانونی به حساب آورد؟
بیشتر بخوانید

یک اتهام دیگر برای کریستین بالا

  • ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
براساس داستان زندگی کریستین بالا، نویسنده‌ای که به استناد کتابش قاتل شناخته شده و به 25 سال حبس محکوم شد، فیلمی ساخته شده است. او به عنوان نویسنده کتاب "آموک" 112 هزار زلوتی برای حق تالیف دریافت کرد. با این حال همچنان ادعا می‌کند پولی نداشته و از پرداخت 11000 زلوتی به خانواده مقتول امتناع می‌کند.
بیشتر بخوانید