ویدیوهای مربوط به دستگیری نافرجام پسر الچاپو

ویدیو دستگیری پسر الچاپو کارتل سینالويا

پیشتر خبر درگیری افراد مسلح کارتل با نیروهای امنیتی مکزیک برای آزادی پسر ال چاپو محافل خبری را در بهت فرو برده‌بود. دولت مکزیک در پی فشارهای گسترده ویدیوهایی از دستگیری پسر الچاپو را منتشر کرد.

ویدیوی دستگیری پسر الچاپو
لحظه‌ی تیرباران مامور پلیس مکزیک که عامل دستگیری پسر الچاپو بود توسط نیروهای کارتل

دیدگاهتان را بنویسید