Skip to main content

اینطور که سایت splash247 نوشته چهارمین حمله دزدان دریایی سومالی طی سه هفته هشداریست جدی برای صنعت دریانوردی

مشخصه که هدف دزدان دریایی سومالی ربودن کشتی‌های کوچک‌تر در شاخ آفریقاست.

کشتی پاکستانی با نام Salama 1 چهارمین کشتی‌ای است که ظرف مدت کمتر از سه هفته و تنها یک روز پس از ربودن یک کشتی هندی، ربوده شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و چندین خبرگزاری دیگر، کشتی Salama 1 که توسط دزدان دریایی ربوده شده، حامل یک محموله غذایی بوده. تعداد خدمه ربوده شده این کشتی هنوز معلوم نیست.

دزدی دریایی در سومالی از سال ۲۰۰۸ به مدت چهار سال متوقف شده بود. با وجود اینکه از سال ۲۰۱۲ تا ماه گذشته از این بلا و دردسر خبری نبود، با توجه به چهار حادثه رخ‌داده تا امسال، به نظر می‌رسد که دزدان دریایی حملات خود را در منطقه نیمه مستقل پانتلند متمرکز کرده‌اند. به عقیده برخی از مشاوران امنیتی دلیل بازگشت دزدان دریایی به منطقه، ماهیگیری غیرقانونی است و به نظر برخی دیگر سهل‌انگاری بسیاری از کشتی‌ها در مورد پیشگیری‌های امنیتی در مرز دریایی سومالی دلیل این موضوع است.

مترجم: آمنه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید