مستند مرگ با آتش (درباره‌ی تاد ویلینگهام)

در مرکز توجه افرادی که مخالف مجازات اعدام هستند، پرونده تاد ویلینگهام قرار گرفته که برای قتل دخترهایش اعدام شد، اما آیا او واقعا گناهکار بود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

مستند Death by fire در مورد پرونده تاد ویلینگهام که از شبکه‌ی pbs پخش شده‌است.

 

 

نظرتان را بنویسید ۳ دیدگاه

پاسخی برای vanr بنویسید حذف پاسخ