ویدیوهای مربوط به اپیزودهای ۴۵-۴۱، اشو، بخش اول

کمی بیشتر با اندیشه‌های اوشو آشنا بشیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظر ایشان در مورد تاثیرگذاری بر پیروان


سخنان راجنیش در مورد معجزات پیامبران گذشته

 


مصلوب شدن مسیح

 


کنترل جمعیت، مادر ترزا و جایزه نوبل!

 


نظر ایشان در مورد ممنوعیت مصرف مواد مخدر

 


عشق و آزادی!

 


زندگی و سوالاتی که درخصوص خلقت مطرح می‌شود

 

 

 

نظرتان را بنویسید ۸ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید