تگ

راس اولبریکت

عکس‌ها و ویدیوهامطالب تکمیلی

ویدیوهای مربوط به اپیزودهای ۲۳ تا ۲۶- سیلک‌رود

  راس اولبریکت خالق سیلک رود از زبان خودش     مستند گزارشی کوتاهی درباره‌ی سیلک رود     مصاحبه با کریس تاربل، مامور سابق FBI     مصاحبه با پدر و مادر راس اولبریکت خبر دستگیری راس اولبریکت از شبکه abcNews
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
مطالب تکمیلی

نسخه‌‌ی آمریکایی جاده ابریشم: آیا فیلیپین برای رویارویی با نیمه‌ی تاریک اینترنت آماده است؟

تا جایی‌که به آسیا مربوط می‌شود، سناریو خیلی امیدوارکننده نیست. چرا که "نیمه‌ی تاریک اینترنت" در حال تبدیل‌شدن به یک نیروی بسیار قوی در آسیاست.
۱ اسفند ۱۳۹۶