تگ

شیلا

مطالب تکمیلی

گزارشی از مصاحبه با ما آناند شیلا، زنی که هنوز اشو را دوست دارد

دستیار همه‌کاره‌ی اشو بگوان، ما آناند شیلای معروف، در آستانه 70 سالگی با موهای خاکستری پیر و نحیف به نظر می‌رسد، اما به محض این‌که شروع به صحبت می‌کند همان پیشکارِ خشن و مبهمِ اشو از پشت این چهره ظاهر می‌شود. کسی که سال‌ها پیش با کارهایش آمریکا و مخصوصا ایالت اورگان و ساکنانش را در بهت فرو برد.
۵ بهمن ۱۳۹۸