تگ

نسل‌کشی رواندا

مطالب تکمیلی

روایت دردناک خواهر و برادری که از نسل‌کشی رواندا نجات یافتند

در جریان دادگاه فابن نرتسه که به اتهام جنایت جنگی، در شهر بروکسل در حال برگزاری است، خواهر و برادری که از این ماجرا جان سال به در بردند بر علیه او شهادت دادند. روایتی دردناک از آنچه در آن روزها به این دو گذشت.
۱۴ آذر ۱۳۹۸
مطالب تکمیلی

نسل‌کشی رواندا: نیوزیلند مستندات بایگانی دیپلماتیک خود را ارائه می‌کند

یکی از راه‌های به خاطر سپردن، وجود اسناد تاریخی است که به مردم کمک می‌کند تا درک درستی از چگونگی اجرای نسل‌کشی بدست آورند و نقش نهادهای مختلف در انجام این عمل بی‌رحمانه را به روشنی دریابند.
۲۴ شهریور ۱۳۹۸