دسته‌بندی

مطالب تکمیلی

مطالب تکمیلی

راه‌اندازی برند پوشاک با نام سلطان مواد مخدر توسط همسرش

همسر خوآکین "ال چاپو" گوزمان خط تولید پوشاکی را با نام رئیس محبوس مافیای مکزیک راه اندازی می کند. چاپو اوایل امسال برای قاچاق مقدار قابل توجهی کوکائین، هروئین و متامفتامین به آمریکا مجرم شناخته شد.
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
مطالب تکمیلی

نویسندگانی که قتل‌هایشان را کتاب کردند

همواره ایجاد تمایز میان شخصیت واقعی یک نویسنده با شخصیت‌های داستان او چالش‌برانگیز بوده ولی همیشه نشانه‌هایی از زندگی واقعی هر نویسنده‌ای در داستان‌هایش دیده می‌شود و این سوال وجود دارد که آیا می‌توان این نوع از اطلاعات را جزو مدارک قانونی به حساب آورد؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۸